822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Hotărâri

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2021

Hotarare nr. 1 din 08.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Hotarare nr 2 din 08.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotarare nr. 3 din 08.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotarare nr. 4 din 08.01.2021 privind modificare HCL nr. 14 din 2020 pentru impozite si taxe

Hotarare nr. 5 din 08.01.2021 privind aprobarea includerii in categoria cheltuielilor neeligibile a lucrarilor din Oltet

Hotarare nr. 6 din 08.01.2021 privind organizarea retelei scolare 2021-2022

Hotarare nr. 7 din 25.01.2021 provind aprobarea proiectului dotare Scoala Gimnaziala Vistea de Jos

Hotarare nr. 8 din 25.01.2021 privind aprobarea indicaorilor tehnico ecomici pentru DC4 Rucar Cincsor

Hotarare nr. 9 din 25.01.2021 privind transformarea unei functii publice temporar vacante

Hotarare nr. 10 din 25.01.2021 privind aprobarea A.A. la contractul nr. 353 din 2019

Hotarare nr. 11 din 26.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari pentru persoanele cu ajutor social

Hotarare nr. 12 din 26.02.2021 privind concesionarea prin licitatie a terenurilor p.p. Vistea

Hotarare nr. 13 din 26.02.2021 privind aprobarea organigramei si serviciului pentru situatii de urgenta

Hotarare nr. 14 din 26.02.2021 privind participarea comunei Vistea la constituirea Asociatiei pentru mobilitate in Fagaras

Hotarare nr. 15 din 26.02.2021 privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase

Hotarare nr. 16 din 26.02.2021 privind aprobarea A.A nr. 4 la contractul cu Ecosstem Victoria

Hotarare nr. 17 din 26.02.2021 privind atestare la domeniul public a unor drumuri

Hotarare nr. 18 din 26.02.2021 privind schimbarea denumirii functiei publice de executie temporar vacanta

Hotarare nr. 19 din 31.03.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

Hotarare nr. 20 din 31.03.2021 pentru asumarea resposabilitatiilor pentru achizitia produselor pentru Scoala Vistea

Hotarare nr. 21 din 31.03.2021 privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii

Hotarare nr. 22 din 31.03.2021 privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta juridica

Hotarare nr. 23 din 28.04.2021 privind neasumarea resposabilitatiilor pentru achizitia produselor pentru Scoala Vistea

Hotarare nr. 24 din 28.04.2021 privind aprobarea A.A. la contractul de inchiriere nr. 2582 din 2014

Hotarare nr. 25 din 28.04.2021 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor

Hotarare nr. 26 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotatare nr. 27 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotarare nr. 28 din 27.05.2021 privind aprobarea planului anual de achizitii publice

Hotarare nr. 29 din 30.06.2021 privind vanzarea terenului din CF. 107822 Ucea

Hotararea nr. 30 din 15.07.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului, pentru proiectul: Modernizare drumuri comunale, Comuna Vistea

Hotararea nr. 31 din 15.07.2021 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj pe DC4 Rucar-Cincsor

Hotarare nr. 32 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului

Hotarare nr. 33 din 30.07.2021 privind aprobarea Planului de Actiune pentru serviciile sociale

Hotarare nr. 34 din 30.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului

Hotarare nr. 35 din 12.08.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 36 din 30.09.2021 privind aprobarea cotizatiei comunei la Ecosistem Victoria SRL

Hotarare nr. 37 din 30.09.2021 privind aprobarea contractului de apa-canal

Hotarare nr. 38 din 30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara

Hotarare nr. 39 din 30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al CL in consiliul de administratie

Hotarare nr. 40 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 41 din 30.09.2021 privind modificarea organigramei si statutul de functii

Hotarare nr. 42 din 30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din CL pentru concurs Scoala Vistea

Hotarare nr. 43 din 29.10.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 44 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare pentru Modernizare drumuri comunale

Hotarare nr. 45 din 29.10.2021 privind revocarea HCL 8 din 2019

Hotarare nr. 46 din 29.10.2021 privind mandatarea Ecosistem Victoria pentru incheiere contract gestionare ambalaje

Hotarare nr. 47 din 29.10.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse sociale

Hotarare nr. 48 din 29.10.2021 privind revocarea HCL 41 din 2021

Hotarare nr. 49 din 26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase

Hotarare nr. 50 din 26.11.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 51 din 26.11.2021 privind aprobarea achizitiei de asistenta juridica

Hotarare nr. 52 din 26.11.2021 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere

Hotarare nr. 53 din 26.11.2021 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna Vistea

Hotarare nr. 54 din 17.12.2021 privind rectificarea bugetului local

Hotarare nr. 55 din 22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2022

Hotarare nr. 56 din 22.12.2021 privind aprobarea actului aditional cu Farmacom

Hotarare nr. 57 din 22.12.2021 privind cofinantarea proiectului EDU-TECH

Hotarare nr. 58 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA – ANUL 2020 

Hotararea nr. 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din 2019

Hotararea nr. 2 din 07.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 3 din 07.01.2020 privind modificarea pretului de vanzare la lemnul de lucru – rasinoase

Hotararea nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe anul scolar 2020-2021

Hotararea nr. 5 din 05.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru gaz – Rucar

Hotararea nr. 6 din 27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2020

Hotararea nr. 7 din 27.02.2020 privind incadrarea unui sector de drum judetean in categoria de drum local

Hotararea nr. 8 din 27.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari pentru familiile beneficiare de ajutor social

Hotararea nr. 9 din 27.02.2020 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse sociale pentru elevi

Hotararea nr. 10 din 27.02.2020 privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registru Agricol

Hotararea nr. 11 din 27.02.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului pentru 2019

Hotararea nr. 12 din 03.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada starii de urgenta

Hotararea nr. 13 din 03.04.2020 privind desfasurarea sedintelor CL Vistea pe perioada starii de urgenta

Hotararea nr. 14 din 03.04.2020 privind modificarea utilizarii excedentului bugetar

Hotararea nr. 15 din 03.04.2020 privind acordarea unui ajutor financiar Spitalului Dr. Aurel Tulbure Fagaras

Hotararea nr. 16 din 30.04.2020 privind incadrarea unui sector de drum judetean in categoria functionala de drum de interes local

Hotararea nr. 17 din 30.04.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala

Hotararea nr. 18 din 30.04.2020 privind aprobarea infintatii serviciului de iluminat public Comuna Vistea

Hotararea nr. 19 din 28.05.2020 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

Hotararea nr. 20 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (2)

Hotararea nr. 21 din 28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al CL Vistea

Hotararea nr. 22 din 28.05.2020 privind completarea HCL nr. 542 din 2019

Hotararea nr. 23 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru DC78A

Hotararea nr. 24 din 30.06.2020 privind aprobarea suplimentarii posturilor de asistenti personali

Hotararea nr. 25 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului si cuprinderea unei sume pentru DC78A

Hotararea nr. 26 din 30.06.2020 privind aprobarea documentatiei PUZ – Construire hala depozitare

Hotararea nr. 27 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii prin plombare, Vistea de Jos

Hotararea nr. 28 din 30.06.2020 privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

Hotararea nr. 29 din 30.06.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru 2021

Hotararea nr. 30 din 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr. 1 din 09.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei VIstea

Hotararea nr. 2 din 09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL

Hotararea nr. 3 din 09.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea nr. 4 din 09.11.2020 privind aprobarea numarului de beneficiari de burse sociale pentru elevi

Hotararea nr. 5 din 07.12.2020 privind modificare si completarea HCL nr. 3 din 29.10.2015

Hotararea nr. 6 din 07.12.2020 privind rectificarea bugetului local

Hoararea nr. 7 din 07.12.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri de exploatare agricole

Hotararea nr. 8 din 21.12.2020 privind implementarea proiectului de achizitie de echipamente pentru dotarea serviciului de administrare Vistea

Hotararea nr. 9 din 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea nr. 10 din 21.12.2020 privind stabilirea tarifului la canalizare

Hotararea nr. 11 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 12 din 21.12.2020 privind imputernicirea unei persoane pentru relatiile cu Ecosistem Victoria

Hotararea nr. 13 din 21 decembrie 2020 privind modificarea anexeor la HCL Vistea nr. 10 din 7 decembrie 2020

 

HOTARARI CONSILIUL LOCAL VISTEA  – ANUL 2019

Hotararea nr.1 din 09.01.2019 Privind utilizarea excendentului bugetar

Hotararea nr. 2 din 09.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 569.499,35 lei a bugetului local al Comunei Vistea pe anul 2018 din excendentul bugetului local 

Hotararea nr. 3 din 09.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Hotararea nr. 4 din 09.01.2019 privind aprobarea retelei scolare in anul scolar 2019 – 2020

Hotararea nr.5 din 23.01.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Vistea a unor drumuri de exploatare agricola ca urmare a identificarii si delimitarii cadastrale, in vederea intabularii in CF

Hotararea nr.6 din 21.02.2019 privind stabilirea serviciilor publice si locurilor in care persoanelor care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii

Hotararea nr. 7 din 21.02.2019 privind modificarea organigramei si statutului de functii prin modificarea postului vacant de inspector clasa I, gr. prof. superior – functie publica, in ref. cls.III prof. superior

Hotararea nr.8 din 21.02.2019 privind acordarea unui mandat special A.D.I ,,ISO MEDIU” in domeniul salubrizarii localitatilor din judetul Brasov

Hotararea nr.9 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general recalculat in urma finalizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari ,,Canalizare men. si statie de epurare sat Rucar

Hotararea nr.10 din 28.03.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica, pentrul anul 2019, a comunei Vistea

Hotararea nr.11 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului Reabilitare sala de sport Scoala Gimnaziala Vistea de Jos

Hotararea nr.12 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Hotararean nr.12 din 24.04.2019 partea a doua

Hotararea nr.12 din 24.04.2019 partea a treia

Hotararea nr.13 din 24.04.2019 privind modificarea pozitiei 41, din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vistea. jud.Brasov

Hotararea nr.14 din 24.04.2019 privind trecerea din proprietatea si administrarea comunei Vistea in proprietatea si administrarea orasului Victoria a imobilului inscris in C.F. Vistea nr.106287, nr.cadastral 106287

Hotararea nr.15 din 24.04.2019 privind prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism P.U.G. al comunei Vistea cu regulamentul local de urbanism aferent

Hotararea nr.16 din 24.04.2019 privind completarea H.C.L. Vistea nr.5 din 23.01.2019

Hotararea nr.17 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr.18 din 24.04.2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Vistea nr.12 din 21.07.1995

Hotararea nr.19 din 31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai investitiei Canalizare menajera si statie de epurare sat Rucar, comuna Vistea, conform OUG 114 din 2018

Hotararea nr.20 din 31.05.2019 privind modificarea HCL nr.18 din 24.04.2019

Hotararea nr.21 din 31.05.2019 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Vistea

Hotararea nr.22 din 31.05.2019 privind aprobarea actului aditional de prelungire a contractului de inchiriere nr.2582 din 02.06.2014

Hotararea nr.23 din 27.06.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr. 31 din 28.11.2018

Hotararea nr.24 din 27.06.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr.33 din 28.11.2018

Hotararea nr.25 din 27.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizati ai investitei Extindere sediu Primarie

Hotararea nr.26 din 18.07.2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pt garantarea avansului pana la data de 09.11.2020, pt. proiectul nr. C0720RM00011570800151 din 25.10.2016

Hotararea nr.27 din 18.07.2019 privind stabilirea pretului apei potabile livrate de catre CL Vistea – Serviciul Apa Canal, comuna Vistea

Hotararea nr.28 din 18.07.2019 privind aprobarea schimbarii denumirii proprietarrului din CF nr.102869 din Comuna Vistea de Jos in comuna Vistea

Hotararea nr.29 din 18.07.2019 privind modificarea postului de muncitor calificat – guard, treapta IA in muncitor calificat guard, treapta IV, personal contractual.

Hotararea nr.30 din29.08.2019 privind aprobarea valorii actualizate a investitiei de baza, aferenta investitiei Modernizare drumuri comunale, comuna Vistea

Hotararea nr.31 din 29.08.2019 privind modificarea organigramei si statul de functii

Hotararea nr.32 din 29.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului inscris in CF Vistea nr.106412

Hotararea nr.33 din 29.08.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Vistea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vistea de Jos

Hotararea nr.34 din 29.08.2019 privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. Vistea nr.33 din 28.11.2017

Hotararea nr.35 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.36 din 29.08.2019 privind valorificarea lemnului de foc provenit din vreascuri, uscaturi, resturi de exploatare din fondul forestier ce apartine domeniului public al comunei Vistea

Hotararea nr.37 din 30.09.2019 privind participarea comunei Vistea la constituirea A.D.I. ,,ITI MICROREGIUNEA Tara Fagarasului”

Hotararea nr.38 din 30.09.2019 privind retragerea comunei Vistea din A.D.I. Monte Fagaras – Balea Capra

Hotararea nr.39 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Amenajarii domeniului public, din localitatea Vistea de Jos

Hotararea nr.40 din 30.09.2019 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica

Hotararea nr. 41 din 31.10.2019 privind aprobarea actului aditional nr.2 la contractul nr.32 din 18.12.2018 de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare pe raza UAT urilor membre

Hotararea nr.42 din 31.10.2019 privind aprobarea inidcatorilor tehnico-economici eferenti investitiei, Retelele de canalizare strazile 2 si 3 din loc. Oltet, comuna Vistea

Hotararea nr.43 din 31.10.2019 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr.44 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.45 din 31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei Retele de canalizare – Statie de pompare colonia Oltet si a listei lucrarilor de reparatii

Hotararea nr.46 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.47 din 13.11.2019 privind acordul de scoatere din circuitul agricol a terenului inscris in CF 106848 Vistea, domeniul privat al comunei Vistea

Hotararea nr.48 din 29.11.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va valorifica in anul 2020 din fondul forestier al comunei Vistea

Hotararea nr.49 din 29.11.2019 privind constituirea fondului de accesibilitate a fondului forestier proprietate publica a comunei Vistea pe anul 2020

Hotararea nr.50 din 29.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019Hotararea nr.51 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.51 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.52 din 20.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

Hotararea nr.53 din 20.12.2019 privind aprobarea acordarii unui imprumut Serviciului public CL Vistea, Serviciul Apa Canal

Hotararea nr.54 din 20.12.2019 privind aprobarea modificarilor tehnice intervenite in cursul executiei investitiei Modernizare drumuri comunale, comuna Vistea

Hotararea nr.55 din 20.12.2019 privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr.515727.12.2012

Hotararea nr.56 din 23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Vistea pe anul 2019

 

 

  Hotararea nr. 33 (196.4 KiB, 1,242 hits)