822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Transparenţa decizională

 

 • Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

 

RAPORT DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

Declaratia privind asumarea unei agende de integritate pt implementarea SNA 2021-2025

Plan de integritate UAT COMUNA VISTEA

Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vistea(Hotararea nr 19 din 31.03.2021)

Codul de conduita si etica profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primaruli Comunei Vistea (Dispozitia nr. 135 din 31.08.2021)

Regulamentul de ordine interioara

 

 

 

 

 

Inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al comunei Vistea – elemente de pasiv si activ

Hotarare nr. 1653 din 10.12.2008 privind atestare domeniului public al judetului Brasov

Hotararea nr. 294/31.03.2010 – atestarea domeniului public al judetului Brasov

Codul de conduita al functionarilor publici 2020

Anunt prealabil – afisare planuri parcelare

Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2019

Raport de specialitate.Expunere de motive.Proiect de hotarare

 

 

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă


Dates Marian – 0268.247.303