822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Transparenţa decizională

Inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al comunei Vistea – elemente de pasiv si activ

Hotarare nr. 1653 din 10.12.2008 privind atestare domeniului public al judetului Brasov

Hotararea nr. 294/31.03.2010 – atestarea domeniului public al judetului Brasov

Codul de conduita al functionarilor publici 2020

Anunt prealabil – afisare planuri parcelare

Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2019

Raport de specialitate.Expunere de motive.Proiect de hotarare

 

 

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă


Dates Marian – 0268.247.303