822true dots bottomright 440true true 800https://comunavistea.ro/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5
?

Investiţii şi realizări

Investiţii:

 • Proiect de reabilitare retea de distributie apa potabila sat Vistea de Sus.
 • A fost finalizată investiţia reabilitarea retea de distributie apa satul Olteţ.
 • Este in derulare proiectul privind ,, Impadurirea terenurilor degradate –Coastele Rucarului’’
 • Schimpare sistem de iluminat public-stradal in satele Vistea de Jos, Vistea de Sus, Oltet , Rucar.
 • Proiect privind construire Baza Sportiva in localitatea Vistea de Jos.
 • Este in  curs investitia ,,RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITATILE VISTEA DE JOS SI VISTEA DE SUS, COMUNA VISTEA, JUD. BRASOV’’ 

Modernizări:

 • Modernizare strazi prin asfaltare comuna Vistea;
 • Reabilitare drum comunal DC4 -Rucar-Cincsor.

Reparaţii Drumuri şi poduri:

 • Reparaţii Drum Comunal Rucăr – Olteţ 4 km
 • Reparaţii Drum intravilan Vistea de Jos – 1km
 • Reparaţii Drum judeţean Viştea de Jos – Viştea de Sus – 5km
 • Reparaţii podeţ, sat Olteţ
 • Reparaţii pasarela pietonală peste Olt, sat Viştea de Jos
 • Reparaţii străzi intravilan – 9 km
 • Refăcut iluminatul public- aprindere şi stingere electronică cu foto celulă.

Fondul funciar :

Administraţia din Viştea a continuat acţiunea de reconstituire a proprietăţilor funciare. La preluarea mandatului, procentul privind retrocedarea terenurilor agricole a fost de 5%  , iar pana la finele  mandatului (iunie 2012) s-a atins procentului de 65% in cea ce priveste fondul funciar in comuna Vistea, dupa cum urmeaza:

 • S-au eliberat 535 de titluri de proprietate in satul Vistea de Sus pentru o suprafata de 1370 ha.
 • S-au eliberat 153 de titluri de proprietate, pentru aproximativ 500 ha  in localitatea Rucar,
 • S-au eliberat 123 de titluri de proprietate in satul Oltet, pentru aproximativ 100 ha in localitatea Oltet.

In momentul de fata se lucreaza in toate satele comunei si se doreste punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate pentru toata suprafata comunei.

S-au achiziţionat dotări speciale pentru măsurători teren: aparat GPS, calculator performant.

Alte acţiuni ale Primăriei Viştea

 • Ajutarea Bisericii din Olteţ pentru realizarea bransamentului la conducta de apa.
 • Sustinerea  Bisericii din localitatea Vistea de Sus pentru organizarea festivalului Buna Vestire.
 • Sustinerea din punct de vedere financiar a lucrarilor de reabilitare a casei parohiale si schimbarea acoperisului Bisericii din localitatea Rucar.

Investiţii:

 • Proiect de reabilitare retea de distributie apa potabila sat Vistea de Sus.
 • A fost finalizată investiţia reabilitarea retea de distributie apa satul Olteţ.
 • Este in derulare proiectul privind ,, Impadurirea terenurilor degradate –Coastele Rucarului’’
 • Schimpare sistem de iluminat public-stradal in satele Vistea de Jos, Vistea de Sus, Oltet , Rucar.
 • Proiect privind construire Baza Sportiva in localitatea Vistea de Jos.

Este in  curs investitia ,,RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE PENTRU LOCALITATILE VISTEA DE JOS SI VISTEA DE SUS, COMUNA VISTEA, JUD. BRASOV’’

Infrastructura:

Pe raza comunei Viştea, comunicaţiile între sate şi comunele învecinate se realizează după cum urmează:

 • Legătura dintre satul Sâmbăta de Jos şi satul Viştea de Jos se realizează pe DN 1, de la km 248 la km 257.
 • Legătura dintre satele Viştea de Jos şi Viştea de Sus, se realizează pe DJ 103A şi are o lungime de 5 km.
 • Legătura dintre satul Viştea de Sus şi comuna Drăguş se realizează pe DJ 104 A, în lungime de 2 km.
 • Legătura dintre satul Rucăr şi DN 1 se realizează pe DJ 102A, în lungime de 3 km.
 • Legătura dintre satul Viştea de Jos şi satul Viştişoara se realizează pe DJ 103A, în lungime de 13 km.